สตูดิโอสอน “ร้องเพลง” และ “การใช้เสียง”
โดย ครูเอก ณัฐวัตร ศรีสวัสดิ์


“ ครูสอน ร้องเพลง และ การใช้เสียง
เบื้องหลังความสำเร็จของ ศิลปิน นักแสดง
และ ผู้ใช้เสียง หลากหลายสาขาอาชีพ ”